LogR skriv

Dit Kvantespring til
indre Kraft

– 3 måneders dedikeret 1:1 forløb

Velkommen til Dit Kvantespring til Indre Kraft!

Lægesparring, Helhedsforståelse og støtte på din sygdomsrejse.

Et individuelt forløb skræddersyet til dig, der står med en alvorlig eller langvarig diagnose eller er i gang med flere behandlingsforløb og som oplever afmagt, forvirring og modløshed.

De næste 3 måneder vil jeg støtte dig gennem konsultationer hver anden uge. Mit fokus vil være på, at vi sammen finder de bedste løsninger for dig. Jeg bringer min lægefaglige viden i spil og støtter din intuitive viden, så vi på den måde i fællesskab undersøger alle muligheder for dig.  

Jeg er særligt god til at skabe overblik over komplekse problemer og kan på den måde støtte din vej til at opnå overblik og indsigt. Jeg vil træne dig i at have dig selv i fokus og samtidig opnå et godt samarbejde med dine behandlere i sundhedsvæsenet eller udenfor.

Udover 6 konsultationer af en times varighed, indeholder forløbet læsning af relevant journalmateriale før vores samtaler.

Vi arbejder sammen med støtte fra et visuelt redskab til at prioritere og implementere væsentlige forandringer eller ny adfærd.

Efter et af vores første møder vil du modtage en visualisering, som laves personligt til dig og støtter dig i din proces f.eks. med at kunne slippe bekymringstanker, finde indre ro, mærke styrken i din indre visdom eller hvad der bedst kan støtte dig.  

Under forløbet har du mulighed for at kontakte mig på mail ved akut behov, som besvares enten på mail eller telefonisk indenfor 24 timer så længe forløbet er aktivt – også hvis behovet opstår i weekenderne, så du hele tiden har mig med på sidelinjen.

Som en yderligere del af forløbet får du gratis adgang til online åben konsultation i 1,5 time hver uge. Du bliver automatisk bliver medlem af Heartcentered Health Leaderships medlemskab, hvor du sammen med andre kan få besvaret spørgsmål om din proces/medicin/behandling og har mulighed for at lære fra andres håndtering af sygdom. Se særskilt beskrivelse nedenfor.

Jeg ser meget frem til at løfte dig til at finde dit mod og stå stærkt og veloplyst med accept af din nuværende tilstand for derfra at genfinde kraften til at skabe et kvantespring mod heling!

PRIS 19.500 Kr.

DU FÅR
 • 3 måneders online forløb med din helingsrejse i fokus.
 • 6 dybdegående konsultationer på 60 minutter, som rummer din afmagt og håbløshed, og guider dig til at genfinde håb og se muligheder.
 • En velforberedt og nærværende læge.
 • Adgang til at sende mails alle ugens dage med svar indenfor 24 timer eller mindre.
 • Medlemskab til åben online konsultation hos Heartcentered Health Leadership.
 • En personlig guidet visualisering som kan støtte dig gennem forløbet.
 • Et visuelt redskab, som løbende vil hjælpe dig til at vide hvad dit næste skridt er.
 • Mulighed for at tilkøbe ekstra konsultationer ved behov.
 • Et rum med fuldstændig støtte på den rutsjebanetur der er, hvor du løbende vil erkende egne behov og træffe egne beslutninger med faglig støtte og sparring.
 • Du modtager støtte til at stå autentisk og stærkt i dit nuværende forløb i sundhedsvæsenet.
DU FÅR IKKE
 • Korte konsultationer med begrænsede emner.
 • Blodprøver, henvisninger eller medicinordinationer.
 • En oplevelse af at være forkert hvis du har ønsker om at undersøge alle dine muligheder for bedring – også dem udenfor det etablerede system.
 • Et behandlingsforløb som erstatter de forløb du har i det etablerede sundhedsvæsen.

     

DU FÅR
 • 3 måneders online forløb med din helingsrejse i fokus.
 • 6 dybdegående konsultationer på 60 minutter, som rummer din afmagt og håbløshed, og guider dig til at genfinde håb og se muligheder.
 • En velforberedt og nærværende læge.
 • Adgang til at sende mails alle ugens dage med svar indenfor 24 timer eller mindre.
 • Medlemskab til online åben konsultation hos Heartcentered Health Leadership.
 • En personlig guidet visualisering som kan støtte dig gennem forløbet.
 • Et visuelt redskab, som løbende vil hjælpe dig til at vide hvad dit næste skridt er.
 • Mulighed for at tilkøbe ekstra konsultationer ved behov.
 • Et rum med fuldstændig støtte på den rutsjebanetur der er, hvor du løbende vil erkende egne behov og træffe egne beslutninger med faglig støtte og sparring.
 • Du modtager støtte til at stå autentisk og stærkt i dit nuværende forløb i sundhedsvæsenet.
DU FÅR IKKE
 • Korte konsultationer med begrænsede emner.
 • Blodprøver, henvisninger eller medicinordinationer.
 • En oplevelse af at være forkert hvis du har ønsker om at undersøge alle dine muligheder for bedring – også dem udenfor det etablerede system.
 • Et behandlingsforløb som erstatter de forløb du har i det etablerede sundhedsvæsen.
FORLØB MED 12 SAMTALER

Har du brug for tæt sparring med mig hver uge i forløbet, tilbyder jeg også den model. Det kunne være hvis du har mange samtaler med flere behandlere – altså der “sker” meget, som du har brug for at drøfte. 

Samtale hver 2. uge giver efter min erfaring plads til også at få landet de nye informationer og handlet på dem, men hvis du står i en situation, hvor du mærker behov for tæt kontakt og at der virkelig skal rykkes, ja så er denne udgave det helt rigtige valg for dig. 

I dette intensive forløb vil jeg tilbyde at komme hjem til dig ved 4 af vores samtaler under forudsætning af at du bor indenfor 50 kilometers afstand fra Helsinge. Dette kun såfremt du ønsker det. 

Jeg glæder mig til at møde dig og støtte dig på dette kvantespring til at skabe et nyt fundament for dit mod og din indre kraft.

PRIS 29.500 Kr. 

Du får 1,5 times åben online konsultation hver uge, hvor du kan stille små eller store spørgsmål til din sygdom, din medicin eller dit samarbejde med sundhedsvæsenet. Det ligger aktuelt torsdag 13 til 14.30 skiftende med 19.30 til 21 hver anden uge. 

Du kan deltage og stille dit spørgsmål med eller uden kamera og så kan du vælge at blive og lytte til andres udfordringer eller logge af. Hvis du har skrevet en sikker besked med informationer til mig inden kaldet, vil jeg forholde mig til dem sammen med vores samtale.

Min erfaring fra grupperum i såvel det etablerede system som udenfor er, at man kan blive inspireret til ny handling i eget liv ved at høre hvordan andre tackler deres udfordringer.

Jeg vil nå så mange spørgsmål jeg kan hver uge på og såfremt nogen ikke bliver hørt, vil det stå først i køen til næste kald. 

Jeg vil løbende evaluere om der er tilstrækkelig tid til det behov, som deltagerne har.

Hvis ingen af de deltagende har et spørgsmål, så vil jeg f.eks. tale lidt om hvordan vi som patienter kan fremme samarbejdet med lægen, så vi får truffet beslutninger, som er i integritet med vores værdier. 

Jeg vil, når det er relevant, dele mine erfaringer både som læge og patient for at højne bevidstheden i samarbejdssituationen. 

Du betaler medlemskab hver måned, og det fornyes automatisk, men kan opsiges senest 1 uge før næste opkrævning. Du kan også vælge et familie medlemskab til alle husstandens beboere.

Der kan være ændringer i tidspunktet for livesparring i forbindelse med ferier og jeg vil imødekomme ønsker om sparring på andre tidspunkter, hvis det er noget flere har brug for. 


Jeg glæder mig til at møde dig/jer!

PRIS 249 KR/MÅNED

FAMILIE MEDLEMSKAB 449 KR/MÅNED

Oplæg eller Workshop

Hvis du har lyst til at høre mere om mine visioner og ideer til et nyt fundament for et sundt væsen, så tag fat i mig på mailen.

Jeg kommer gerne ud i firmaer, foreninger eller andet, hvor det kan være relevant at tale om vores alles måde at forholde os til læger/ sunhedsvæsenet og vores egen rolle i det.
– Jeg udarbejder individuelle tilbud.

taler med hat, nær på

TESTIMONIALS